Ing. Vladimír Faltýsek

předseda představenstva
pověřený výkonem funkce
generálního ředitele
tel: 00420 2661097 66
fax: 00420 2661097 59
e-mail: faltysek@pragoimex.cz

Kontakt

Jsme certifikováni podle mezinárodních norem pro jakost.

Máme vybudovaný, dokumentovaný a zavedený systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009.

Certifikát