Ing. Jaroslav Křemen

ředitel kanceláře GŘ
tel: 00420 2661097 21
fax: 00420 2663123 34
e-mail: kremen@pragoimex.cz


Kontakt

Jsme certifikováni podle mezinárodních norem pro jakost.

Máme vybudovaný, dokumentovaný a zavedený systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009.

Certifikát