Ing. David Kronovetr

člen představenstva
pověřený výkonem funkce
ekonomického náměstka
generálního ředitele
tel: 00420 2661097 86
fax: 00420 266312334
e-mail: kronovetr@pragoimex.cz

Kontakt

Jsme certifikováni podle mezinárodních norem pro jakost.

Máme vybudovaný, dokumentovaný a zavedený systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009.

Certifikát