Dopravní podnik města Brna, a.s.

dodávka komponent na EVO2 DRAK

 • rámcová dohoda 41 ks
 • poskytnutí technické pomoci v rozsahu dozoru nad kompletací prvních dvou tramvají
 • šéfmontáž, technická pomoc při oživování a uvedení do provozu všech zkompletovaných tramvají
 • zajištění a garance schválení zkompletovaných tramvají pro provoz na kolejové síti města Brna a Modřice Drážním úřadem Praha formou zajištění Průkazu způsobilosti drážního vozidla
 • zaškolení technického a provozního personálu
 • dovybavení Ústředních dílen kupujícího zařízením a nástroji potřebnými pro kompletaci tramvají

modernizace tramvajového vozidla T3 na typ T3R.P

 • realizováno: 10 ks

modernizace tramvajového vozidla T3 na typ T3R.EV

 • realizováno: 4 ks

modernizace tramvajového vozidla T3 na typ VarioLFR.E

 • realizováno: 32 ks

modernizace tramvajového vozidla K2 na typ VarioLF2R.E

 • realizováno: 33 ks

modernizace tramvajového vozidla KT8D5 na typ KT8D5.RN2

 • realizováno: 31 ks

nové vlečné vozidlo typu VV60LF

 • realizováno: 4 ks

Reference Aliance TWT

Jsme certifikováni podle mezinárodních norem pro jakost.

Máme vybudovaný, dokumentovaný a zavedený systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016.

Certifikát